صفحه اصلي > پزشکان محب مهر > گوارش > دکتر ژیلا حضرتی 
دکتر ژیلا حضرتی
 
 
     

دکتر ژیلا حضرتی  

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي داﺧﻠﻲ 

ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ بیماری های ﮔﻮارش، ﻛﺒﺪ و آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ 

عضو انجمن گوارش و کبد ایران

 
           
           
           
 

  سوابق آموزشی :

 

 

-  فوق تخصص گوارش : دانشگاه علوم پزشکی تهران1385

- تخصص بیماری های داخلی :دانشگاه علوم پزشکی ایران 1379

- پزشکی عمومی : دانشگاه بو علی سینا همدان1372

 

 

 
           
           
           

 

 

آخرین رویداد

اندازه گیری فشارخون و ارائه توصیه های غذائی

زمان : شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 11

مکان : کلینیک بیمارستان محب مهر

اطلاعات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.