دکتر هوشنگ سندگل
 
 
 
برای دریافت نوبت از دکتر هوشنگ سندگل کلیک نمایید
 
     

 

 دکتر هوشنگ سندگل

 تخصص داخلي

 فلوشیپ نفرولوژی

عضو انجمن نفرولوژی ایران

عضو انجمن نفرولوژی اروپا

 
           
           
           
 

  سوابق آموزشی :

 

 

- فلوشيب نفرولوژی : دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1379

- تخصص : دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1375

- پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1372

 
 
           
 

 

 

مقالات علمی منتشر شده : 

 

 

- Seventeen years' experience of peritoneal dialysis in Iran:

first official report of the Iranian peritoneal dialysis registry.

Najafi I, Alatab S, Atabak S, Majelan NN, Sanadgol H,

Makhdoomi K, Ardalan MR, Azmandian J, Shojaee A,

Keshvari A, Hosseini M.

Perit Dial Int. 2014 Sep-Oct;34(6):636-42.

doi: 10.3747/pdi.2012.00054. Epub 2013 Jun 3.

 

- Levamisole usage as an adjuvant to hepatitis B vaccine

in hemodialysis patients, yes or no?

Sanadgol H.

Nephrourol Mon. 2013 Winter;5(1):673-8.

doi: 10.5812/numonthly.3985. Epub 2012 Dec 15.

 

- Which Life Style Anthropometric Index is a Better Predictor

of Renal Function?

Shahraki M, Shahraki T, Fazeli F, Sanadgol H.

Int J High Risk Behav Addict. 2012 Fall;1(3):121-5.

doi: 10.5812/ijhrba.6708. Epub 2012 Nov 26.

 
           
   

 

     

 

 

آخرین رویداد

اندازه گیری فشارخون و ارائه توصیه های غذائی

زمان : شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 11

مکان : کلینیک بیمارستان محب مهر

اطلاعات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.